Balans op beide assen

The Ecological Entrepreneur is ontstaan vanuit één simpele behoefte: ecologie self-evident maken, door economie en ecologie samen te brengen. Dit is nodig om ons huidige niveau van welvaart en welzijn te behouden en het natuurlijk kapitaal te beschermen.

Als maatschappij zijn we verleerd veelzijdig te denken. Organisaties weten niet waar te beginnen met de reductie van hun milieu-impact. Anderzijds bestaan er reeds veel ecologische oplossingen, maar ervaren deze uitdagingen met hun commerciële schaalvergroting. Om economie en ecologie samen te brengen, is balans op beide assen nodig. Dit vertaalt zich in een gamma van drie activiteiten: verduurzaming van uw organisatie, commerciële schaalvergroting voor ecologische oplossingen en performance dashboarding.

Verduurzaming

Lees verder

Commercialisering

Lees verder
De drempels en drijfveren voor verduurzaming in uw organisatie?

Commercieel Framework

We structureren, optimaliseren en schalen uw commerciële processen

Go to Market

We brengen uw product of dienst succesvol naar de markt

Verduurzaming

We bekijken de mogelijke impact van duurzaamheid voor uw organisatie

Ecologisch Businessmodel

Een nieuwe vorm van waardecreatie middels ‘ecologische businessmodellen'

Een nieuwe vorm van waardecreatie

De realisatie van duurzame vooruitgang is nodig om ons huidige niveau van welvaart en welzijn te behouden en het natuurlijk kapitaal te beschermen. Elke belanghebbende maakt er deel van uit, beïnvloedt het system en uiteindelijk de staat van onze planeet.

Het duurzaam maken van de bedrijfsvoering wordt veelal in verband gebracht met vermindering, afbouw, of stop op vlak van materiaal en energie. Een groen businessmodel heeft echter niet als doel te “snoeien” in bestaande processen. Het doel is om een proces te ontwikkelen in balans met de omgeving, waarbij alle lasten en winsten in rekening worden gebracht. Oftewel: minimale impact op de omgeving, voor maximale output voor welvaart en welzijn. We meten, trekken conclusies, doen aanbevelingen en helpen in de communicatie rond verduurzaming. Wij maken de effecten van maatregelen meetbaar om de ROI te zien en een inschatting te maken van de kosten.

Daarnaast is onze markt is een cruciaal vehikel voor duurzaam commercieel succes. Echter, na ontwikkeling in R&D, design en realisatie, brengt succesvol commercieel schalen in praktijk veel uitdagingen met zich mee. We richten ecologische organisaties mee in op vlak van processen, structuren, technieken en competenties (opnieuw) in om succesvol te opereren. Commercialisering als een duurzaam, gebalanceerd proces.

Zo brengen we dagelijks ecologie en economie samen.

Lees verder
Wat weerhoudt uw ecologische oplossing ervan een commercieel succes te worden?